طراحی سایت هایلی

طراحی سایت ، بهینه سازی وب سایت ، افزایش ترافیک
وب سایت ، تبلیغات در گوگل ، صدور کارت اعتباری

 
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
 

تعريف شغل و مسئوليت هاي آن: مهندس فرآيند بعنوان يكي از نقش‌هاي پشتيبان تيم توسعه نرم افزار موظف است سازمان را به فرآيندهاي كارا و اقتصادي مجهز كرده و از اينكه اعضاي تيم به فرآيند دسترسي داشته و در انجام كارهايشان مطابق فرآيند مشكلي نخواهند داشت مطمئن شود. اين نقش، مسئوليت رسيدگي به همه جنبه‌هاي مرتبط با فرآيند را در كليه پروژه‌هاي يك خط بر عهده دارد. موضوعاتي از قبيل :

 •  متناسب سازي فرآيند جهت تطبيق با نيازهاي خاص پروژه و تهيه مورد توسعه براي پروژه
 •  راه اندازي فرآيند توسعه
 •  تهيه قالبها و رهنمودهايي براي پروژه
 •  آموزش و مربيگري اعضاي تيم در موضوعات و مشكلات مرتبط با فرآيند
 •  اطمينان از بازخورد تجربيات ارزشمند جمع آوري شده در پروژه همچنين اطمينان از انتقال اين تجربيات به سطح سازمان
 •  كمك به مديريت پروژه در برنامه ريزي پروژه
 •  مميزي فرآيندهاي وضع شده و اطمينان از اجراي فرآيند مستند شده
توانايي و مهارت‌هاي مورد نياز شغل: انتخاب فرد مناسب اين نقش در موفقيت پروژه از اهميت زيادي برخوردار است. لذا بعنوان كسي كه وظيفه‌اش كمك به اعضاي تيم است، هركس اين نقش را ايفا كند لازم است تركيبي از مهارتهاي ارتباطي و دانش فرآيندي داشته باشد:
 •  دست كم با يكي از مدلهاي ارزيابي فرآيند آشنا باشد.
 •  ساختار RUP و مجموعه ابزارهاي پشتيبان آن براي متناسب سازي فرآيند را خوب بشناسد.
 •  درك عميقي از فرآيندهاي تعريف شده سازمان داشته باشد.
 •  چندين تجربه كار در پروژه نرم افزاري اجرا شده با RUP داشته باشد.
 •  مهارت‌هاي ارتباطي خوبي در ارائه فرآيند و ايجاد انگيزه در اعضاي تيم براي دادن بازخوردهاي بهبود فرآيند داشته باشد.
 •  در بيش از يك نقش در تيمهاي توسعه نرم افزار تجربه كاري داشته باشد.
مسير رشد:
 •  دستيار مهندس فرآيند، كار خود را با شركت در مميزي فرآيندهاي وضع شده و اطمينان از اجراي فرآيند مستند شده شروع كرده و تا درك كامل فرآيندهاي جاري سازمان پيش ميرود. سپس به آموزش و رفع اشكالات فرآيندي اعضاي تيم پرداخته و قادر به اعمال اصلاحات جزئي در ابزارها و مدل فرآيند است.
 •  مهندس فرآيند در برنامه ريزي پروژه مطابق فرآيند به مدير پروژه كمك ميكند. مميزي فرآيندهاي وضع شده و اطمينان از اجراي فرآيند مستند شده را بر عهده دارد. به جمع آوري ايده هاي بهبود فرآيند و اعمال آنها در مدل فرآيند پرداخته و تهيه و تنظيم چك ليستهاي مميزي فرآيند و نگهداشت ابزارها و مدل فرآيند پروژه را عهده دار است.
 •  كارشناس ضوابط مهندسي وظيفه انتخاب يك فرآيند مرجع، يك مدل ارزيابي فرآيند، و يك روش ارزيابي فرآيند، را بعنوان پايه فرآيندهاي سازمان برعهده دارد. همچنين مسئوليت تدوين فرآيند(هاي) سازمان و بهبود مستمر آن بر اساس بازخورد هاي مهندسين فرآيند مستقر در تيم هاي توسعه نرم افزار را برعهده دارد. فرآيندهاي سازمان را برمبناي يكي از مدلهاي ارزيابي و با استفاده از يكي از روشهاي ارزيابي فرآيند بطور مداوم ارزيابي كرده و بهبود ميدهد.
ساير شرايط :
حداقل مدرك تحصيلي: كارشناسي از يكي از دانشگاه‌هاي دولتي معتبر
حداقل سابقه‌ي كار: 5 سال كه حداقل يك سال آن دررابطه با متدولوژي توليد و فرآيندهاي مهندسي نرم‌افزار باشد
رشته‌ و گرايش تحصيلي: مهندسي كامپيوتر (نرم‌افزار، سخت افزار)، مهندسي صنايع، ساير رشته‌ها بشرط داشتن سه سال سابقه برنامه‌نويسي
وضعيت خدمت نظام وظيفه آقايان: خاتمه خدمت يا معافيت دائم
محل كار: واحد توليد در دفتر تهران
...........................................................................................................................................................................................................................
صفحه نخست     خدمات     سرویس ها     تعرفه ها     پیوستن به هایلی     تماس با ما    نقشه سایت